Η Computer Force χρησιμοποιεί τη νέα υπηρεσία "e-Services Platform" της SoftOne για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Η υπηρεσία αυτή αναβαθμίζει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Computer Force, αλλά και τις δυνατότητες της να παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στους υφιστάμενους ή σε νέους πελάτες της.

H επίσημη έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας “e-Services Platform” για λογαριασμό της Computer Force θα πραγματοποιηθεί σημερα Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009. Η χρήση της υπηρεσίας αυτής από την Computer Force συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”.