Η Connecticore, εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας δύο νέων επίγειων υπερσύγχρονων σταθμών βάσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με στόχο την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης στη Θεσσαλονίκη, η Connecticore υποδηλώνει την προσήλωσή της στο μεσοπρόθεσμο πλάνο τριετίας που ξεκίνησε το 2015, προκειμένου να επεκτείνει το δίκτυό της και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές της Ελλάδας. Με την ενεργοποίηση κάθε νέου σταθμού βάσης, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Connecticore, αποκτούν αυτομάτως πρόσβαση στο φάσμα υπηρεσιών “Connecti-X”. Η Connecticore σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των πελατών της.