Η Connecticore, εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας, προχώρησε στην εγκατάσταση και διασύνδεση των βασικών κόμβων του δικτύου της στην Αττική με διπλό δακτύλιο οπτικών ινών, ως δικλείδα ασφαλείας και θωράκισης ολόκληρου ουσιαστικά του δικτύου κορμού.

Για τους πελάτες της Connecticore, η προσθήκη οπτικής ίνας μήκους 75 χιλιομέτρων, μεταφράζεται σε απόλυτη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών της. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Connecticore ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που υλοποίησε MPLS (MultiProtocol Label Switching) δίκτυο κορμού με πλήρη εφεδρεία χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ασύρματες τεχνολογίες. Και αυτή η επένδυση στην υποδομή του ασύρματου τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Connecticore, εντάσσεται στο μεσοπρόθεσμο πλάνο τριετίας της εταιρείας που ξεκίνησε το 2015, με σκοπό την επέκταση και την κάλυψη και άλλων μητροπολιτικών περιοχών της Ελλάδας, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.