Η cosmoONE, μέλος του ομίλου εταιρειών ΟΤΕ, που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου αποκλειστικά μεταξύ επιχειρήσεων, ολοκλήρωσε με επιτυχία την 2η τροποποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων.

Η εταιρεία είναι η μοναδική στην Ελλάδα που διαθέτει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις  Ηλεκτρονικές Προμήθειες, ήδη από το 2004.

Σύμφωνα με τον Θανάση Πετμεζά, Γενικό Διευθυντή της cosmoONE: «Η συνεχής βελτίωσή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας από το 2004 αλλά και η διασφάλιση της περαιτέρω ουσιαστικής εφαρμογής του, θέτοντας και στην συνέχεια υλοποιώντας ετήσιους στόχους ποιότητας αποτελεί ρητή δέσμευση της διοίκησης».