Η Cosmos Business Systems ανέλαβε τη σχεδίαση, υλοποίηση, μετάπτωση και υποστήριξη της νέας τηλεφωνικής υποδομής για την Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ.

Η νέα υποδομή βασίζεται στην πλατφόρμα BE6000 της Cisco σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας. H λύση BE6000 αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει το virtualization, ενοποιώντας σε μία ενιαία πλατφόρμα πολλαπλές εφαρμογές μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι επικοινωνίες φωνής και εικόνας (unified communications), η υποστήριξη κινητικότητας (mobility), η ανταλλαγή μηνυμάτων (messaging), η πληροφόρηση διαθεσιμότητας (presence) και η κεντρικοποιημένη διαχείριση.

Η λύση είναι πλήρως επεκτάσιμη σε επίπεδο νέων εφαρμογών, προσθήκης χρηστών και διασύνδεσης με cloud-based εφαρμογές συνεργατικότητας (collaboration), διευρύνοντας τις δυνατότητες επικοινωνίες και συνεργασίας της εταιρείας. Η Cosmos Business Systems αποτελεί εξειδικευμένο συνεργάτη (Advanced Collaboration Architecture Specialization) της Cisco.