Στην Cosmos Business Systems κατακυρώθηκε το έργο προμήθειας εξοπλισμού του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) μετά από επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με ημερομηνία διεξαγωγής στις 14/4/2010.

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε τη μεταφορά, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προσφερόμενου μηχανογραφικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει: 120 Προσωπικούς Υπολογιστές με το απαιτούμενο Λογισμικό, 30 Εκτυπωτές, 1 Firewall.

Εκτός της Cosmos Business Systems, στον εν λόγω διαγωνισμό είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1) Διάγραμμα, 2) Έπαφος, 3) Πλαίσιο, 4) Algosystems, 5) Altec, 6) Byte, 7) CPI, 8) Hipac και 9) Pansystems.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 120.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.