Η Cosmos Business Systems ανέλαβε το έργο προμήθειας εξοπλισμού του φορέα «Οργανωτική - Εκτελεστική Επιτροπή Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics - Αθήνα 2011».

Η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει την προμήθεια (με αγορά) αυτόνομων εξυπηρετητών (servers), ηλεκτρονικών υπολογιστών (σταθερών και φορητών – Pc’s & notebooks), οθονών, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες της διεύθυνσης τεχνολογίας της οργανωτικής επιτροπής των παγκόσμιων αγώνων Special Olympics – Αθήνα 2011.

Ο προϋπολογισμός στα επιμέρους έργα ήταν: α) 68.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την κατηγορία Α’ – Αυτόνομοι Εξυπηρετητές, β) 225.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τη κατηγορία Β’ – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Σταθεροί & Φορητοί), Οθονών και γ) 190.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τη κατηγορία Γ’ – Εκτυπωτές, Πολυμηχανήματα. Το έργο κατακυρώθηκε συνολικά στην Cosmos Business Systems, η οποία μειοδότησε και στις τρεις επιμέρους κατηγορίες με προϊόντα Hewlett Packard.