Η Cosmos Business Systems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορά στην προμήθεια 40 ηλεκτρονικών υπολογιστών με τριετή εγγύηση για τις ανάγκες της Κ.Υ. και των καταστημάτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Υπενθυμίζεται πως στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, εκτός της Cosmos Business Systems, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1) Hipac και 2) Pansystems. Το τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στις 35.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.