Η Cosmos Business Systems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο «Δημόσιος Επαναληπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού δικτύων φωνής και δεδομένων του Πανεπιστημίου Πειραιώς».

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Cisco τουλάχιστον σε επίπεδο Premier Certified Partner και να διαθέτει εμπειρία συντήρησης εξοπλισμού Cisco και τηλεφωνικών κέντρων Avaya για τουλάχιστον τρία έτη. Υπενθυμίζεται πως εκτός της Cosmos Business Systems, είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές οι εταιρείες 1) PC Systems και 2) Synet.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 70.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.