Τη θέση του προϊσταμένου της επιχειρηματικής μονάδας της Cisco της Cosmos, ανέλαβε ο Γιώργος Τσαμούλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Πολυτεχνείου Πατρών, o οποίος είναι παράλληλα πιστοποιημένος μηχανικός της Cisco, με μακρά εμπειρία σε σημαντικές εταιρείες του κλάδου.

Η Cosmos Business Systems δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση της συνεργασίας της με την Cisco και το τοπικό γραφείο της Cisco Hellas, μέσω της αύξησης του αριθμού των στελεχών, της τεχνογνωσίας και των πιστοποιήσεων. Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος είναι, πέραν των “κλασσικών” δικτυακών λύσεων, λύσεις σε security, σε wireless και λύσεις φωνής (voice) και Unified Communications, όπου πρόσφατα η εταιρεία ολοκλήρωσε τον κύκλο των πιστοποιήσεων του προγράμματος Cisco Unified Express.