Η Cosmos Business Systems μέσω της θυγατρικής της Cosmos Consulting AEBE προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας με την Microsoft μέσω της έναρξης προώθησης λύσεων επιχειρηματικής εφυΐας (ΒΙ -Business Intelligence ) -βασισμένες σε εργαλεία και βάσεις δεδομένων της εταιρείας αυτής.

Η ανάγκη των επιχειρήσεων για αξιοποίηση  των  πρωτογενών  πληροφοριών (π.χ. από εμπορική – λογιστική διαχείριση, ERP, CRM), για γρήγορη  και αποδοτική διαχείριση του  όγκου αυτών, για ανάλυση και επεξεργασία  κάθε είδους δεδομένων,  καλύπτεται με τις εφαρμογές  εξελιγμένης διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Η Cosmos απευθύνεται σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ΕRP ή CRM οποιουδήποτε κατασκευαστή ή γενικά βάσεις δεδομένων συμβατών με τα προϊόντα της Microsoft, και μπορεί να  παρουσιάσει και να υλοποιήσει λύσεις Business Intelligence (ΒΙ) που απαντούν στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.