Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της με την ΙΚΕΑ, η Cosmos Business Systems ανέλαβε τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη της νέας ασύρματης δικτυακής υποδομής για τα καταστήματα της ΙΚΕΑ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, το νέο ασύρματο δίκτυο των ΙΚΕΑ θα πρέπει να υποστηρίζει έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτών (πάνω από 1.000 χρήστες στους εκθεσιακούς χώρους και 400 ανά εστιατόριο κατά μέσο όρο ανά κατάστημα) και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί και τις επικοινωνίες φωνής και δεδομένων για τη λειτουργία κάθε καταστήματος. Το νέο ασύρματο δίκτυο σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάσει τις τελευταίες εξελίξεις,  πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές υποστηρίζοντας ταχύτητες μεταγωγής της τάξης των 1.3Gbps, επεκτασιμότητα, ασφάλεια, ποιότητα εξυπηρέτησης εφαρμογών, υψηλή διαθεσιμότητα και κεντρική διαχείριση ώστε να είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο στοιχεία χρήσης και απόδοσης του δικτύου.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η ΙΚΕΑ θα είναι σε θέση να υλοποιήσει εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες και υπηρεσίες, βελτιστοποιώντας την εμπειρία του χρήστη κατά την επίσκεψη του σ’ ένα κατάστημα της. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι της Cisco Systems, της οποίας η Cosmos Business Systems αποτελεί εξειδικευμένο συνεργάτη (Specialized Partner), έχοντας υλοποιήσει πληθώρα σύνθετων έργων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τέλος, για τη σχεδίαση του ασύρματου δικτύου χρησιμοποιήθηκε εξειδικευμένο λογισμικό  προσημείωσης με χρήση κατόψεων για κάθε κατάστημα και την αναπαράσταση της λειτουργίας του δικτύου σε επίπεδο κάλυψης, ρυθμού απόδοσης ανά χρήστη, απαιτούμενου αριθμού access points και θέσεων τοποθέτησης, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη υλοποίηση του στη συνέχεια.