Η συνεργασία της Cosmos Business Systems με τη VMware θα καλύψει ένα μεγάλο εύρος προϊοντικών κατηγοριών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προϊόντα όπως Management and Automation, Virtual Infrastructure και Virtualization Platforms.

Η Cosmos εγκαθιστά λύσεις βασισμένες σε προϊόντα της VMware, τα τελευταία τρία χρόνια.