Η Cosmote ανέθεσε στους οίκους N M Rothschild & Sons και Efg Telesis Finance  το έργο του χρηματοοικονομικού συμβούλου για την πώληση της θυγατρικής της στην πΓΔΜ, Cosmofon Mobile Telecommunications Ad Skopje.