Ο νέος φορολογικός μηχανισμός έχει λάβει έγκριση τύπου Α και είναι ήδη πιστοποιημένος για παραγωγή και μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.