Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν τη Cyta Ελλάδος, ο όμιλος Cyta διευκρίνισε ότι η Cyta Ελλάδος προσθέτει δύναμη στη συνολική αξία του ομίλου Cyta και είναι μία επένδυση με στρατηγικά χαρακτηριστικά στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας, ενώ το όποιο επιχειρηματικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται για τη Cyta Ελλάδος, πιστοποιεί την αξία της εταιρείας.

Επίσης, η εταιρεία τονίζει ότι δεν υπάρχει πρόταση ενδιαφέροντος για τη Cyta Ελλάδος και δεν διενεργείται καμία σχετική διαδικασία, ενώ ήδη ετοιμάζεται το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας, με τη βοήθεια εξειδικευμένων και διεθνώς καταξιωμένων συμβούλων. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Cyta στέκεται δίπλα στη Cyta Ελλάδος στην πορεία ανάπτυξής της στην ελληνική αγορά, στηρίζοντας την είσοδο της Cyta Ελλάδος στην αγορά νέων υπηρεσιών στην Ελλάδα.