Η Data Communication ολοκλήρωσε την πρώτη φάση υλοποίησης της λύσης InnovEra ERP στον όμιλο εταιρειών Onex Hellenic.

Η λύση InnovEra ERP, βασισμένη στο Microsoft Dynamics NAV αποτελεί ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό εργαλείο για την παρακολούθηση και διαχείριση έργων της Onex Hellenic, η οποία έχει αναπτύξει μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων που συμπεριλαμβάνουν έργα στη νανοτεχνολογία, την αεροπλοΐα, την άμυνα και τεχνολογία, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Με το Microsoft Dynamics NAV – InnovEra ERP προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, o Όμιλος έχει σήμερα τη δυνατότητα να παρακολουθεί τους πόρους που ανατίθενται στα έργα τα οποία αναλαμβάνει και τη διαθεσιμότητά τους.

Παράλληλα μπορεί και έχει τον έλεγχο όλων των οικονομικών στοιχείων που αφορούν στο εκάστοτε έργο του και μία ολοκληρωμένη εικόνα για την εμπορική και οικονομική δραστηριότητα της εταιρίας.

Στο πλαίσιο της παραπάνω συνεργασίας, εγκαταστάθηκε και έχει τεθεί ήδη σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στον Όμιλο Onex Hellenic το σύστημα μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού της Data Communication, Premium HRM. Το τελευταίο έχει διασυνδεθεί πλήρως και με το Microsoft Dynamics NAV – InnovEra ERP.