Η Data Communication υλοποίησε το νέο πληροφοριακό σύστημα της Randstad Hellas, μέλος του Ομίλου του δεύτερου μεγαλύτερου παρόχου υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο, εφαρμόζοντας τη λύση InnovEra ERP που βασίζεται στο παγκοσμίου φήμης Microsoft Dynamics NAV.

Τα οφέλη από αυτήν την επιλογή της Randstad Hellas είναι πλέον ορατά και ο Όμιλος πέτυχε να συγκεντρώσει και ομαδοποιήσει τις εταιρικές πληροφορίες καθώς και να δημιουργήσει τις απαιτούμενες στατιστικές και οικονομικές αναφορές, εξοικονομώντας χρόνο και παρέχοντας μεγαλύτερη προσβασιμότητα στο αρχείο δεδομένων για τα στελέχη της. Στόχος της Randstad Hellas A.E. ήταν ο επανασχεδιασμός και η αναβάθμιση του εταιρικού πληροφοριακού συστήματος τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και αναφορών προς τον Όμιλο. Κύρια απαίτηση ήταν η ομαδοποίηση των στοιχείων και η συγκέντρωσή τους σε μία εφαρμογή ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα από όλα τα στελέχη.

Οι οικονομικές αναφορές προς τον Όμιλο έπρεπε να ακολουθούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) ενώ τα στοιχεία που αφορούν τις αμοιβές προσωπικού έπρεπε να μεταφέρονται αυτόματα από την εφαρμογή μισθοδοσίας Premium HRM της Data Communication που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Την κάλυψη των απαιτήσεων της Randstad Hellas υλοποίησε η Data Communication με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του InnovEra ERP, το οποίο έχει δομηθεί πάνω στο Microsoft Dynamics NAV.