Η Data Concept ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του ΥΠΠΟΤ. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογής για την καταχώρηση, διαχείριση και δημοσίευση πληροφορίας στον ελληνικό διαδικτυακό κόμβο ψηφιακών συλλογών του ΥΠΠΟΤ.

Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 14.520 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.