Η Data Concept ανέλαβε έργο που αφορά στην υλοποίηση του πρώτου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ενοικίασης Ποδηλάτων στην Κύπρο.

 Στις 25/5/2010, υπογράφτηκε στην Αγλαντζιά η Σύμβαση του έργου για το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ενοικίασης Ποδηλάτων στην Μείζονα Λευκωσία μεταξύ του Δημάρχου Αγλαντζιάς, Αντρέα Πέτρου, εκπροσωπώντας τους Δήμους Αγλαντζιάς , Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγίου Δομετίου, Δαλίου και Λατσιών και του Πρόεδρου της Data Concept, Χρήστου Εμμανουηλίδη.

Η Σύμβαση  αφορά στην προμήθεια 285 ποδηλάτων, εγκατάσταση 24 σταθμών ενοικίασης με ενσωματωμένο σύστημα ασφάλειας (CCTV) καθώς και του σχετικού πληροφοριακού συστήματος. Το έργο θα υποστηριχθεί τεχνικά από τη θυγατρική της Data Concept A.E. στη Κύπρο, Data Concept Cyprus Ltd. Αναλυτικότερα τo σύστημα θα λειτουργεί με την χρήση πιστωτικής κάρτας ή/και μαγνητικής κάρτας για τους τουρίστες, δημότες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα μεταβαίνει σ ένα από τα σημεία ενοικίασης των ποδηλάτων όπου και θα χρησιμοποιεί την κάρτα του σε ειδική υποδοχή της μονάδας ενοικίασης για να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο, το οποίο θα μπορεί να το αποδεσμεύει σε οιοιδήποτε σταθμό ενοικίασης. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 793.462 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.