Έργο e-government στο Δήμο της Αγ. Νάπας στη Κύπρο, κατακυρώθηκε στην εταιρεία Data Concept. Το έργο αφορά τη μελέτη και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης για την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και συστήματος διαχείρισης εγγράφων για την εσωτερική λειτουργία του Δήμου.

Το έργο κατακυρώθηκε στη Data Concept μετά από σχετικό ανοικτό διαγωνισμό όπου συμμετείχε και η Cytanet, με συμβατικό τίμημα 68.298 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο έργο η Data Concept θα ενσωματώσει και θα παραμετροποιήσει κατάλληλα τα προϊόντα διαχείρισης περιεχομένου Hypertak και διαχείρισης εγγράφων Qualitrak.