Η Data Concept ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την Προμήθεια, Εγκατάσταση & Δοκιμαστική Λειτουργία Εξοπλισμού και Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Wi-Fi Hotspots) του Δήμου Βάρης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 27.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.