Το πρώτο οικονομικό εξάμηνο της Datalex δημιουργεί αισιοδοξία στα στελέχη της εταιρείας ότι θα πετύχουν τους οικονομικούς στόχους που είχαν τεθεί στην αρχής της χρονιάς και προβλέπουν ανάπτυξη πάνω από 12%.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών για το 1ο εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 1,2 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 13% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Επίσης, τα μικτά κέρδη της εταιρείας σημείωσαν αύξηση περίπου 26%, ενώ τέλος το ανεκτέλεστο των παραγγελιών στις 30 Ιουνίου ήταν 360 χιλιάδες ευρώ.