Η εταιρεία Datamation, εξειδικευμένη σε συστήματα διατραπεζικών πληρωμών, ολοκλήρωσε το έργο της αναβάθμισης του συστήματος πληρωμών της Millennium Bank ώστε να καλύπτει πλήρως τα SEPA Credit Transfers.

Η λύση της Datamation περιελάμβανε πολλές προηγμένες λειτουργίες, όπως intelligent routing, corporate bulk payments, special pricing, statistics κ.ά.

Λύσεις της Datamation σε SWIFT και SEPA ήδη λειτουργούν σε πολλές τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των λύσεων της, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, είναι ότι βασίζονται στις έτοιμες βιβλιοθήκες της (payment components framework) που καθιστούν την υλοποίηση τέτοιων έργων γρήγορη, αλλά και αποδοτική.