Η DataScouting συμμετείχε στην 21η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου ΝΕΜ (New European Media) στις Βρυξέλλες, στις 15 Μαρτίου.

Την εταιρεία εκπροσώπησε ο ιδρυτής της, Σταύρος Βολογιαννίδης ο οποίος μάλιστα πραγματοποίησε και παρουσίαση με τίτλο “The evolution of Media Intelligence”, όπου ανέλυσε τις μελλοντικές προκλήσεις του Media Intelligence και την εξέλιξη του σε Business Intelligence, ενώ, παράλληλα, παρουσίασε τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν το PESO (Paid – Earned – Shared – Owned) μοντέλο επικοινωνίας. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 113 άτομα από διαφορετικές Ευρωπαϊκές εταιρείες/οργανισμούς. Τα κύρια θέματα της 21ης Γενικής Συνέλευσης του ΝΕΜ ήταν ο προσδιορισμός της νέας στρατηγικής του NEM όσον αφορά την έρευνα και καινοτομία, η δημιουργία ενός Public Private Partnership για διαδραστικό περιεχόμενο και η ψηφιακή αγορά (Digital Single Market) σαν όχημα ανάπτυξης. Το ΝΕΜ αποτελεί μια Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα που αποσκοπεί στην οικοδόμηση βιώσιμης ευρωπαϊκής ηγεσίας στους τομείς περιεχομένου, μέσων ενημέρωσης και δημιουργικών βιομηχανιών.