Η DCW Software Hellas υλοποίησε το λογισμικό DCW IFRS Solution στην Τράπεζα Κύπρου. Με την υιοθέτηση του DCW IFRS Solution η Τράπεζα Κύπρου εξασφαλίζει τη διπλή παράλληλη τήρηση των Λογιστικών της Βιβλίων και Στοιχείων από τα οποία προκύπτει η έκδοση των Οικονομικών της Καταστάσεων με συνέπεια διαφάνεια και τεκμηρίωση προς τις Ελεγκτικές Αρχές.

Το DCW IFRS Solution αποτελεί μια αξιόπιστη επιλογή που συνδυάζει IFRS Financial Accounting και IFRS Reporting.Το DCW IFRS Solution είναι ήδη σε εφαρμογή σε αρκετές εισηγμένες και μη επιχειρήσεις όπως η Τ-Bank, η Καθημερινή, ο Όμιλος Μασούτης, η Aegean Airways κλπ.