Ένα νέο χώρο τεχνολογικών δοκιμών που σχετίζονται με το Internet of Things (IoT) εγκαινίασε η Dell σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των πελατών της εταιρείας προκειμένου να δοκιμάσουν την επιτυχημένη λειτουργία των δικών τους concept.

Πρόκειται στην ουσία για μια πλατφόρμα που απευθύνεται στις επιχειρήσεις-πελάτες της Dell που με τη σειρά τους εδρεύουν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ασίας-Ωκεανίας προκειμένου να κάνουν test proof-of-concept (POCs) των προϊόντων και λύσεων IoT τα οποία και έχουν δημιουργήσει.