Η Dell ωθεί την απόδοση των επενδύσεων για τις επιχειρήσεις κατά μήκος της περιοχής ΕΜΕΑ με υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες που ενθαρρύνουν τη μείωση των εξόδων, ενώ εστιάζουν στη δημιουργία ευέλικτων και κλιμακούμενων υποδομών στις τεχνολογίες πληροφορικής.

Η Dell παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που εστιάζουν στην τεχνολογία για την υποστήριξη της υλοποίησης συγκεκριμένων project συμπεριλαμβανομένων των λύσεων Εικονικοποίησης,(Virtualization), Αποθήκευσης (Storage)και εφαρμογών  Microsoft , καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ευρύτερων θεμάτων.