Η Dell ανακοίνωσε την απόφαση του Δ.Σ. να εγκρίνει τη συμφωνία με τον Carl Icahn. Η συμφωνία προβλέπει ότι ο Icahn και τα σχετικά με την συμφωνία μέρη αποφάσισαν να μην πραγματοποιήσουν αγορές που θα τους οδηγήσουν στο να διαθέτουν περισσότερο από το 10% των μετοχών της Dell.

Επίσης, ο Icahn συμφώνησε να μην κάνει περαιτέρω συμφωνίες με άλλους μετόχους για από κοινού διάθεση περισσότερου του 15% των μετοχών. Η συμφωνία θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου του 2014, ή μέχρι μία από τις άλλες προτάσεις να γίνει δεκτή και να εγκριθεί από το Δ.Σ.