Η Dell ανακοίνωσε νέες δυνατότητες και υπηρεσίες με την αρχιτεκτονική VIS, με την οποία η εταιρεία υποστηρίζει τη διατήρηση και αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών Data Center χωρίς να δημιουργούνται νησίδες τεχνολογίας ή να χρειάζεται απόσυρση ή αντικατάσταση.

Η αρχιτεκτονική VIS απαρτίζεται από τρία κύρια τμήματα: α) Dell Advanced Infrastructure Manager (ΑΙΜ), ο οποίος απλοποιεί τη διαχείριση του data center επιτρέποντας σε έναν διαχειριστή να κατανείμει πόρους server, αποθηκευτικού χώρου και δικτυακών υποδομών σε φορτία εφαρμογών, β) Dell VIS Self-Service Creator που μειώνει το χρόνο που απαιτείται για την εγκατάσταση μιας νέας εταιρικής εφαρμογής προτυποποιώντας και αυτοματοποιώντας τη διαδικασία. Βασίζεται σε ένα web portal που επιτρέπει σε πιστοποιημένους χρήστες να επιλέγουν, εγκαθιστούν και διαχειρίζονται έναν παραμετροποιήσιμο κατάλογο εφαρμογών ΙΤ και πόρων, μειώνοντας το χρόνο που χρειάζεται για να εκτελεστεί μια εργασία σε μερικά λεπτά και γ) Ο Dell VIS Director αποτελεί τον κόμβο λειτουργιών IT για το εικονικοποιημένο περιβάλλον, δίνοντας στους πελάτες μια σαφή εικόνα των εικονικών αλληλεξαρτήσεων.