Ένα ακόμα βήμα στην πλήρη αποχώρηση του Δημοσίου από το ΟΤΕ έγινε χθες, με την κατάθεση στη Βουλή της τροπολογίας για την κύρωση της τροποποίησης της Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders Agreement) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telecom.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, οι δύο βασικοί μέτοχοι του οργανισμού θα μπορούν να τροποποιήσουν τη μεταξύ τους συμφωνία, χωρίς να χρειάζεται αυτές οι αλλαγές να κυρώνονται με νόμο. Η τροπολογία ανοίγει, παράλληλα, το δρόμο για τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ του 5% (από 10% στο σύνολο) που κατέχει το Δημόσιο στον ΟΤΕ. Γι’ αυτό το 5% που θα μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ έχει εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον η Deutsche Telecom, ενισχύοντας, με την απόκτησή του, το ποσοστό της στον ΟΤΕ (η γερμανική εταιρεία κατέχει ήδη το 40% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ). Βάσει τη νέας Συμφωνία Μετόχων, το Δημόσιο θα εξακολουθήσει να διατηρεί το το δικαίωμα αρνησικυρίας, παρά τη μείωση του ποσοστού του στο 5%, ενώ δεν προβλέπονται στο πλαίσιο αυτό και διοικητικές αλλαγές – το δημόσιο θα συνεχίσει να διατηρεί το δικαίωμα ορισμού πέντε μελών, με την Deutsche Telecom να διορίζει τα υπόλοιπα έξι μέλη του ΔΣ. Η μεταβίβαση του 5% του ΟΤΕ από το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.