Η Deutsche Telekom παρουσίασε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2012, επιβεβαιώνοντας τα σχέδιά της για μέρισμα 0,70 λεπτών/μετοχή. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 18 δις. ευρώ, μειωμένο 3,8%, ενώ οι ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 6,2 δις.

Ο όμιλος κατάφερε να μειώσει τα καθαρά χρέη του διαμορφώνοντάς τα στα 36,9 δις, ενώ σε αντίθεση με πολλούς από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της, κατάφερε να διατηρήσει τα καθαρά της έσοδα στα ίδια επίπεδα, αγγίζοντας τα 58,2 δις.  Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,5 δις., μειωμένα κατά 11,3%, και οι καθαρές ζημίες στα 5,3 δις., μειωμένες κατά 0,8 δις. Σημειώνεται ότι στην αγορά των Η.Π.Α. η πελατειακή βάση του ομίλου αυξήθηκε, για πρώτη φορά από το 2009, περίπου κατά 200.000.