Η ναυτιλιακή εταιρεία Diamlemos Shipping αποφάσισε να εφαρμόσει τη λύση τηλεπικοινωνιών Cisco Cloud Connector SmartBox-V, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον κλάδο της ναυτιλίας. Το SmartBox-V είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού και υπηρεσιών ποιότητας που αναπτύχθηκαν από τη Setel εγκατεστημένο σε ένα Cisco blade server, που φιλοξενείται σε router της σειράς Cisco 2900, επιτρέποντας στην Diamlemos να μειώσει την πολυπλοκότητα του εξοπλισμού επικοινωνιών στα πλοία της.

Το SmartBox-V θα απλοποιήσει και θα βελτιστοποιήσει τις επικοινωνίες του πλοίου, θα μειώσει το κόστος της διαχείρισης του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εφαρμογών για την καλύτερη διαβίωση του πληρώματος. Η υλοποίηση του έργου επικεντρώνεται στην ενοποίηση της υποδομής IT. Τα δίκτυα φωνής και δεδομένων θα ενοποιηθούν και το υπάρχον τηλεφωνικό κέντρο θα αντικατασταθεί από το Cisco Unified Communications Manager για την δωρεάν διασύνδεση των γραφείων σε Πειραιά, Λονδίνο, Αριζόνα και Μονακό.

Επιπλέον, η Diamlemos Shipping θα έχει βελτιστοποιημένο TCO, καθώς τα πλοία αποτελούν επέκταση του δικτύου γραφείων, το οποίο συμβάλει στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της άμεσης απόκρισης και της απομακρυσμένης υποστήριξης, συνδέσεις VoIP που εξαλείφουν σχεδόν κάθε κόστος επικοινωνίας μεταξύ πλοίων-γραφείων, παρέχοντας έτσι δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ πλοίων και στεριάς, καθώς και μετρήσιμη, σημαντική απόδοση της επένδυσης (ROI) και τέλος, βελτιωμένη παραγωγικότητα και σημαντική αύξηση των ποσοστών παραμονής των μελών του πληρώματος.