Η Digimark Α.Ε., εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και του αυτοματισμού γραφείου και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Soft Οne Technologies AE, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του Soft1 ERP στη Groupon και στις Εκδόσεις Ψύχαλος.

Τόσο η Groupon όσο και οι Eκδόσεις Ψύχαλος εμπιστεύτηκαν την αξιοπιστία και τη σημαντική εμπειρία της Digimark Α.Ε. στην υλοποίηση έργων CRM με Soft One. Η χρήση του σύγχρονου εμπορικού και λογιστικού προγράμματος (ERP) Soft1 300, το οποίο έχει σχεδιάσει η Soft One Technologies ΑΕ., θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην υποστήριξη των λειτουργιών εταιρείας που αφορούν στο σύνολο των οικονομικών και λογιστικών της διαδικασιών, στην εμπορική διαχείριση και παρακολούθηση της παραγωγής, στην διαδικασία αποθήκευσης και κοστολόγησης, καθώς και όλων των ενεργειών CRM.