Η Digimark ολοκλήρωσε τη δημιουργία νέου μηχανογραφικού κέντρου για το πρακτορείο διανομής τύπου Ευρώπη.

Η εταιρεία Ευρώπη ιδρύθηκε το 1999 με βασικούς μετόχους 11 εκδοτικές επιχειρήσεις. Το δίκτυο διανομής περιλαμβάνει την κεντρική οργάνωση, τα κέντρα διανομής της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς, 70 υποπρακτορεία στην Ελλάδα και 10 περίπου υποπρακτορεία στο εξωτερικό. Η συγκεκριμένη λύση που υλοποιήθηκε περιλαμβάνει δύο πλήρη και πανομοιότυπα μηχανογραφικά κέντρα σε διαφορετικά κτίρια με Blade Servers της IBM, σε συνδυασμό με Storage της NetApp και οπτικά switch.

Τα παραπάνω υποστηρίζονται από Ultrium Backup Library και Ρομποτικό δύο θέσεων για να προσφέρουν υπηρεσίες High Availability και Redundancy. Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών όσο και των συνδέσεων VPN με τα υποκαταστήματα, τα δύο κτίρια του πελάτη είναι διασυνδεδεμένα με οπτικές ίνες μέσω της HOL τόσο μεταξύ τους, όσο και το κάθε ένα με τον πάροχο.