Στην μεταβίβαση του ποσοστού της, ήτοι 50%, που κατείχε στην εταιρεία International Gaming and Entertainment στην Audiovisual (Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνας) προέβη η Dionic.

Tο τίμημα της μεταβίβασης ανήλθε σε 1.600.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε με άσκηση σχετικού δικαιώματος προαίρεσης από την εταιρεία Audiovisual.