Η Dotsoft ανέλαβε και υλοποίησε το έργο με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και προβολή υλικού του Ιδρύματος Εγνατία Ηπείρου, δημιουργία δικτυακής πύλης και συστήματος διαχείρισης».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην ανάγκη διαχείρισης, προβολής, διατήρησης και αρχειοθέτησης του ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου υλικού που διαθέτει το Ίδρυμα Εγνατία Ηπείρου και συνίσταται στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων, όπως είχε προκύψει από προγενέστερο υποέργο. O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 216.480 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.