Στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΟΣΔΕΚ) στο ιστορικό-εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και Συστήματος Διαχείρισης Φωτεινής Σηματοδότησης» η Dotsoft ανέλαβε ως υπεργολάβος της Infotrip την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και την εγκατάσταση νέων ώστε να μετατραπεί το σημερινό κέντρο διαχείρισης Φωτεινής Σηματοδότησης σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας.

Η λύση που προτάθηκε και επιλέχθηκε για τις υποδομές του Κέντρου Διαχείρισης βασίζεται σε εξοπλισμό των εταιρειών Dell και Cisco.

Με την ολοκλήρωση του έργου οι χειριστές του κέντρου ελέγχου θα μπορούν να διαχειρίζονται πλήθος πληροφοριών πεδίου αλλά και να παρακολουθούν την κατάσταση στους δρόμους του ιστορικού κέντρου, από εγκατεστημένες κάμερες, μέσω video wall. Το έργο αποτελεί τμήμα του μεγαλύτερου έργου για την εγκατάσταση «Ευφυούς συστήματος διαχείρισης αστικής κινητικότητας και ελέγχου κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος στην κεντρική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης» και χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας.