Η du -πάροχος ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα Η.Α.Ε., επεκτείνει και ενισχύει τη μακρόχρονη επιχειρηματική σχέση της με την Ericsson στο χώρο του ΙΤ.

Στο πλαίσιο της πενταετoύς συμφωνίας για υπηρεσίες διαχείρισης, η Ericsson θα διευρύνει τις IT εφαρμογές της du και θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και συντήρηση τους. Η συμφωνία αυτή συμπληρώνει την επιθετική στρατηγική ανάπτυξης της du και επιβεβαιώνει την επικέντρωσή της στη βελτίωση των δυνατοτήτων της εταιρείας στην παροχή υπηρεσιών, ενισχύοντας την εμπειρία του πελάτη και προσφέροντας πιο συμφέροντα προϊόντα.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η Ericsson θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών για περίπου 35 πλατφόρμες και τεχνολογικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης και της ενοποίησης των τομέων εφαρμογών λογισμικού της du, το μετασχηματισμό των λειτουργιών και την υποστήριξη συστημάτων της επιχείρησης.