Η Dynacomp υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για την υλοποίηση του έργου "Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αντίστοιχο λογισμικό, σαρωτής, εκτυπωτές, ψηφιακό αντιγραφικό, περιφερειακά".

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Μάιο του 2008. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 12.376 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.