Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγιο σε έναν αριθμό παρόχων κινητής τηλεφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορά τους όρους διανομής των παρόχων και αν οι πρακτικές τους έδωσαν «προβάδισμα» στη εταιρεία Apple εις βάρος άλλων κατασκευαστών smartphones.

Η Ε.Ε., σύμφωνα με την εφημερίδα The Financial Times, είχε πληροφορίες ότι η Apple και οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας είχαν συνάψει συμφωνίες που ουσιαστικά «απέκλειαν» άλλους κατασκευαστές από την αγορά. Επίσης, η Επιτροπή αναφέρει και την πιθανότητα η Apple να έχει απενεργοποιήσει ορισμένες τεχνικές λειτουργίες σε ορισμένα προϊόντα της σε συγκεκριμένες χώρες της Ε.Ε. κάτι που αποτελεί παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Η έρευνα βασίζεται σε καταγγελίες που έγιναν από ορισμένους παρόχους και βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Apple ερευνήθηκε από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. με την κατηγορία ότι η εταιρεία απέφυγε να πληρώσει τον ανάλογο φόρο εκτρέποντας τα κέρδη της σε θυγατρικές εταιρείες στην Ιρλανδία.