Τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία διαχείρισης ισχύος υποστηρίζει την ανάπτυξη των big data στον ευρύτερο τομέα της υγείας είχε την ευκαιρία να συζητήσει προ ημερών η Eaton κατά τη διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως Health-IT Expo 2016, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.

Εκεί, η εταιρεία υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που παίζει η διαχείριση της ισχύος στη διατήρηση της ανθεκτικότητας των βασικών ηλεκτρικών συστημάτων τα οποία με τη σειρά τους προστατεύουν τους ασθενείς, τους επισκέπτες και το προσωπικό των υγειονομικών εγκαταστάσεων εν γένει.