Στη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας αποθήκευσης ενέργειας Advancion της Energy Storage (AES) στις χώρες της διευρυμένης γεωγραφικής περιοχής της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) προχωρά η Eaton.

Η Advancion, που στηρίζεται σε μπαταρίες, βοηθά στη διαχείριση της σταθερότητας του grid και της υποδομής για την ανταπόκριση αμφοτέρων σε περιόδους αιχμής ζήτησης ενέργειας. Με βάση τη συμφωνία, η Eaton θα προμηθεύει τα turnkey Advancion συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, θα παρέχει υποστήριξη και θα εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη λειτουργία επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών πελατών, ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και των διαχειριστών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας που εδρεύουν και λειτουργούν στην ΕΜΕΑ.