Στα πλαίσια αναπτυξιακής πολιτικής που έχει υιοθετήσει, η EDG σύναψε συφωνία συνεργασίας με την εταιρεία NorthTech, ως επίσημο διανομέα Βορείου Ελλάδος.

Η εταιρεία EDG είναι υπεύθυνη για την επίσημη διανομή στην Ελλάδα & Κύπρο προϊόντων  των εταιρειών Bitdefender , e–soft & Device lock . Η νέα συνεργασία ισχυροποιεί την παρουσία της EDG στη Βόρεια Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται η NorthTech στον τομέα προϊόντων υψηλής τεχνολογίας με επιτυχία εδώ και 8 χρόνια.