Ο Όμιλος EFG Eurolife Ασφαλιστική στα πλαίσια της ενοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας του και της συγχώνευσης με την Ασφαλιστική εταιρία Activa, επέλεξε να αναβαθμίσει το πληροφοριακό του σύστημα με το Epicor ERP και στρατηγικό συνεργάτη την ATC.

Η Eurolife προκειμένου να καλύψει στο σύνολό τους τις ιδιαίτερα ευαίσθητες διαδικασίες της, εγκαθιστά την Οικονομική Διαχείριση, σε συνδυασμό με λύση αυτοματοποιημένης διασύνδεσης με τα εμπορικά συστήματα του ομίλου και παράλληλα την βασική σουίτα εφαρμογών Epicor Business Intelligence η οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει: Intelligence FRx (Γεννήτριες Οικονομικών Αναφορών), Epicor Explorer (Εργαλείο Αναζήτησης και Ανάλυσης Πληροφοριών) και Alerts (Σύστημα Επαγρυπνήσεων-Προειδοποιήσεων).

Πρόσθετες εφαρμογές Epicor για το σύνολο του ομίλου, όπως το Advanced Allocation (Εξελιγμένες Κατανομές Δαπανών) και Intelligence Active Planner (Προηγμένο Εργαλείο Προϋπολογισμών) θα εγκατασταθούν σε δεύτερη φάση.