Η Information Systems EMC Hellas, θυγατρική της EMC Corporation και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, φορέας στην Ελλάδα που αναπτύσσει προγράμματα με στόχο τη διατήρηση, διάδοση και προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και της Ιστορίας με τη συνδρομή των νέων τεχνολογιών, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - The EMC Information Heritage Initiative in Greece».

Αυτή η συνεργασία θα ανταμείψει το έργο που κατά την άποψη της επιτροπής του «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», αναδεικνύει καλύτερα πώς η τεχνολογία υποστηρίζει τη διατήρηση και προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η υποβολή των προτάσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» θα ξεκινήσει στις 12 Φεβρουαρίου 2010 και θα ολοκληρωθεί στις 12 Μαρτίου 2010.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από μία ειδική επιτροπή που αποτελείται από τους: Γεώργιο Μαυράκη, Γενικό Διευθυντή της EMC Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, Γιάννη Χατζηκόμνου, Εκδότη Ερευνητών, Ευστάθιο Κακογιάννη, Διευθυντή Διευθύνσεως Πληροφορικής Alpha Bank, Γιάννη Λουμάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Uni Systems, Αλέξανδρο Μπεχράκη, Regional Sales and Marketing Manager της Cisco για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.