Η Encode ανέλαβε ένα διεθνές έργο που αφορά κατ' έτος έκδοση σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης για τις 130 από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίες αποθηκεύουν επεξεργάζονται ή μεταδίδουν δεδομένα κατόχων πιστωτικών καρτών, το οποίο θα ξεκινήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το Payment Card Industry – Data Security Standard (PCI DSS) περιέχει απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούνται ως προς την επεξεργασία, μετάδοση και αποθήκευση δεδομένων πιστωτικών καρτών.

Αφορά σε όλους τους εμπόρους που αποθηκεύουν, επεξεργάζονται ή μεταδίδουν δεδομένα κατόχων πιστωτικών καρτών  καθώς και σε κανάλια πληρωμών, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce / Internet).
Η επιχορήγηση αυτού του έργου γίνεται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (EET), ενώ η ανάθεσή του έγινε στην Encode μετά από διεθνή διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν άλλες πέντε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Ειδικότερα, η Encode αναλαμβάνει μέσω τριετούς σύμβασης το έργο της ενημέρωσης, του ελέγχου συμμόρφωσης ως προς το PCI DSS, καθώς και την κατ’ έτος έκδοση σχετικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης για τις 130 από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίες αποθηκεύουν επεξεργάζονται ή μεταδίδουν δεδομένα κατόχων πιστωτικών καρτών.