Την εταιρεία "Entersoft Bulgaria Ltd" με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας ίδρυσε η Entersoft, συνεχίζοντας την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων για επέκταση σε νέες αγορές.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ανέρχεται στα 100 χιλιάδες ευρώ και έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Entersoft.

Η νέα εταιρεία θα αναλάβει άμεσα την προώθηση των βασικών προϊόντων της μητρικής στη βουλγάρικη αγορά και την υποστήριξη των τοπικών μεταπωλητών.

Υπενθυμίζεται ότι η Entersoft εισήχθη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 3/6/2008 και υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στη διετία 2008-2009.