Η Entersoft εντάχθηκε στις "Strongest Companies in Greece" της ICAP Group, ως μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγματικά υψηλή.

Οι “Strongest Companies in Greece” είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP Group. H ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων.

Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Entersoft A.E., δήλωσε: «Η πελατοκεντρική μας φιλοσοφία και η ικανότητα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη και επίτευξη των στρατηγικών στόχων των πελατών μας, ενισχύουν την ανάπτυξή μας. Η τιμητική αυτή αναγνώριση από την ICAP Group έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις που έλαβε το 2010 η Entersoft, αναγνωρίζοντας όχι μόνο την τεχνολογική υπεροχή και καινοτομία της αλλά και την επιχειρηματική της αριστεία.»