Η Entersoft υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, εφαρμόζοντας τη νέα λύση Λιανικής που διαθέτει μαζί με ERP, CRM και e-Commerce, βασισμένα στο ενιαίο λογισμικό Entersoft Business Suite, στην εταιρεία Κου-Κου Α.Ε.

Το έργο αφορά στη συνολική οργάνωση της εταιρείας και της επιτρέπει την κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση του δικτύου των καταστημάτων της. Η εταιρεία Κου-Κου αποτελεί την πρώτη σε μέγεθος αλυσίδα καταστημάτων πώλησης παιχνιδιών και ειδών be-be στην Βόρεια Ελλάδα και τη δεύτερη στην επικράτεια, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η δραστηριότητα της εταιρείας είναι αμιγώς εμπορική, διαθέτοντας  39 καταστήματα σε 27 πόλεις καθώς και σύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.

Στόχος της είναι η επέκτασή της και στις μεγάλες πόλεις της Ν. Ελλάδος. Η εταιρεία διέθετε ετερογενή συστήματα λογισμικού, με αποτέλεσμα τις χρονοβόρες διαδικασίες ενημέρωσης και την έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης.  Προκειμένου να υποστηρίξει τους υψηλούς της στόχους, η εταιρεία επένδυσε στην αναδιάρθρωση του πληροφοριακού της περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την ομοιογένεια των διαδικασιών και των δεδομένων της, την ταχύτητα και την ασφάλεια στις συναλλαγές, την ευελιξία στη χρήση και την επεκτασιμότητα του συστήματος.

Επιπλέον, το σύστημα εξασφάλισε στην εταιρεία την απρόσκοπτη λειτουργία και την μόνιμη σύνδεση των σημείων λιανικής με τα κεντρικά, καθώς και τον έλεγχο των πωλήσεων με ενοποιημένο σύστημα Loyalty – CRM που λειτουργεί στα ταμεία των καταστημάτων, ενισχύοντας την πελατοκεντρική φιλοσοφία της.